FUSION ふじのくに静岡通訳案内士の会
ชมรมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งซิซุโอกะ เมืองแห่งภูเขาไฟฟูจิ
Fujinokuni Shizuoka Interpreters' Organization

Spots

2016.02.23

ศาลเจ้า Kunozan Toshogu

ศาลเจ้า Kunozan Toshogu

ศาลเจ้าศักดิ์สิทธิ์

ศาลเจ้า Kunozan Toshogu เป็นศาสนสถานและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของ Shizuoka ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาชื่อ Kuno  

คนญี่ปุ่นเชื่อว่าธรรมชาติและปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทั้งหมด มีวิญญาณสถิดอยู่ ซึ่งตรงกับแนวคิดของศาสนาชินโตที่ว่านับถือผีสางนางไม้ 

เมื่อถามคนญี่ปุ่นว่าวิญญาณกลับมาจากไหน คนญี่ปุ่นส่วนใหญ่จะตอบว่า "มาจากภูเขา" 
เพราะภูเขามีสถานะพิเศษในคติพื้นบ้านของญี่ปุ่นมาโดยตลอด ยอดเขาเป็นที่นับถือบูชาว่า
ศักสิทธิ์และมีคนแต่งชุดขึ้นเขาไปแสวงหาบุญ

ศาลเจ้า Kunozan Toshogu ให้สร้างขึ้นในพฤษภาคม ปีค.ศ.1616 และก่อสร้างเสร็จในธันวาคม ปีค.ศ.1617 ซึ่งใช้เวลา 1ปี 7เดือน

Kunozan หมายถึง ภูเขา Kuno
Toshogu หมายถึง ดวงประทีบแห่งบูรพา

ศาลเจ้ากับโชกุน Tokugawa Ieyasu

เมื่อเอ่ยถึงบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น คนญี่ปุ่นหลายคนยกย่องความดีให้แก่โชกุน ชื่อ Tokugawa Ieyasu (โชกุนเป็นชื่อเรียกตำแหน่งผู้บัญชาการกองกำลังทหารสมัยโบราณ)  ท่านเป็นผู้รวบรวมประเทศญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่น โดยท่านเป็นโชกุนคนแรกของตระกูล Tokugawa รวมทั้งยังสถาปนารัฐบาลทหาร (bakufu) ขึ้นที่เมือง Edo (Tokyoในปัจจุบัน) อันเป็นจุดเริ่มต้นของยุค Edo ในปีค.ศ.1603  ต่อมาในปีค.ศ.1605 ท่านส่งต่อตำแหน่งโชกุนให้กับบุตรชายและหลบไปวางแผนการอยู่หลังฉากที่เมือง Suruga (Shizu okaในปัจจุบัน) เพื่อสั่งสมอำนาจและความมั่นคงให้กับตระกูลของตนก่อนถึงแก่อสัญกรรมลงไปในปีค.ศ.1616 
เนื่องด้วยท่านโชกุน Tokugawa Ieyasu ได้ทำพินัยกรรมเลือกศาลเจ้า Kunozan Tosho
gu ให้เป็นสถานที่สุดท้ายที่ท่านจะพักหลับใหลชั่วนิรันดร์ ศาลเจ้าแห่งนี้บรรจุอัฐิของโชกุน Tokugawa Ieyasu และวิญญาณของท่านสถิตอยู่
      

สถาปัตยกรรม

ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ เป็นศาลเจ้าที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบชินโต ประกอบไปด้วยเครื่องประดับตกแต่งด้วยสีสันที่งดงาม โดยมีภาพสลักลวดลายประดับประดาอยู่มากมาย เช่น ลายเมฆ ต้นไม้ ป่าใผ่ ไก่ฟ้า นกกระเรียน นกน้ำ เป็ดป่า เต่า ช้าง กระต่าย เสือ มังกร ฯลฯ โดยเฉพาะมีภาพแกะสลักราชสีห์มากที่สุด
       

การเดินทางขึ้นไปศาลเจ้า มีบันไดหินรูปทรงแปลกตา 1,159ขั้น เชื่อกันว่า ถ้าเดินไต่ขึ้นบันไดมาได้จะได้รับพลังพิเศษ และมีเรื่องเล่าว่าบางคนได้เห็นวิญญาณของท่านโชกุน Tokugawa Ieyasu ด้วย
       

ประตู Romon

เมื่อเดินขึ้นบันไดถึงขั้นที่ 1,000 จะได้พบเห็นประตูทางเข้า ที่มีชื่อว่า "Romon" เป็นซุ้มประตู
สองชั้น เป็นเครื่องหมายแสดงเขตแดนมีขึ้นเพื่อแยกอาณาจักรเขตศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนาออกจากอาณาเขตในทางโลก หลังคามีปลายลาดลงเป็นทรงจั่วทั้งซ้ายขวา ยอดทำเป็นทรงจั่วลาดลงมาทั้งสี่ด้าน ทาสีแดงเพื่อให้ดูใหญ่โตโอ่อา บริเวณด้านบนของประตูมีคำจารึกว่า Tosho Daigongen เป็นพระโภษัชยคุรุที่ลงมาโปรดสัตว์บนโลกมนุษย์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โชกุน Tokugawa Ieyasu ได้รับการยกย่องให้เป็นเทพเจ้า นามว่า "Tosho Daigongen"
      

นอกจากนี้ยังได้เห็นภาพแกะสลักลวดลายสัตว์ชื่อ baku บนประตู Romon 
baku เป็นปีศาจในความเชื่อของชาวญี่ปุ่น เป็นปีศาจที่คอยกินโลหะ เมื่อมีสงครามเกิดขึ้น
baku ต้องตาย เพราะโลหะต่างๆ ต้องนำไปใช้เป็นอาวุธ
ด้วยเหตุนี้โชกุน Tokugawa Ieyasu นำคำสอนว่า "จงร่วมมือกันรักษาสันติภาพ"

ภายในประตู Romon มีสิงโตเฝ้าอยู่ด้านซ้ายและขวา องค์หนึ่งเปิดปากแทนการเกิด อีกองค์หนึ่งปิดปากแทนความตาย

ประตู Romon ได้รับการยกย่องเป็นทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติ

GONGEN-ZUKURI

เมื่อผ่านพ้นประตู Romon ไป จะได้พบทางเดินเข้าสู่อาคาร Haiden เป็นศาลาโถง สำหรับประกอบพิธี และเมื่อเดินขึ้นไปจากอาคาร Haiden ไปจะพบอาคาร Honden เป็นศาลเจ้าใหญ่
วิธีการสร้างของศาลเจ้าแห่งนี้เรียกว่า สไตล์ Gongen (GONGEN-ZUKURI) หมายความว่า ทั้งอาคาร Haiden กับอาคาร Honden อยู่หลังเดียวกัน ซึ่งถือว่าเป็นอาคารประธาน

ทั้งอาคาร Haiden กับอาคาร Honden ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของชาติ

หอกลอง Koro

บริเวณอาคาร Haiden มีสิ่งปลูกสร้างที่น่าชม คือ หอกลอง ชื่อ Koro
สมัยก่อนหอนี้เป็นหอระฆัง แต่ด้วยมีเหตุให้แยกศาสนาชินโตออกจากศาสนาพุทธในสมัย Meiji หอระฆังย่อมให้เปลี่ยนเป็นหอกลาง เพราะหอระฆังเป็นสิ่งประกอบทางศาสนาพุทธ
หอกลอง Koro นี้ได้รับการยกย่องให้เป็นทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติ

ประตู Karamon

บริเวณนั้นยังมีประตูที่ชื่อว่า Karamon ซึ่งหมายความว่า ประตูจีน
ประตู Karamon ได้รับการยกย่องให้เป็นทรัพย์สินสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติ เช่นเดียวกับหอระฆังที่กล่าวมา
ด้านในประตูก็มีภาพแกะสลักลายรูป  ภาพแกะสลักน่าชม คือ ดอกโบตั๋นกับสิงโต
ดอกโบตั๋นเป็็นไม้ดอกที่สวยงามและมีกลิ่นหอม ได้รับการยกย่องเป็นราชาแห่งดอกไม้
ส่วนสิงโตเป็นราชาแห่งสัตว์ทั้งปวง เพราะเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความกล้าหาญ การรักษาเกียรติยศ ความแข็งแกร่ง และความเป็นสัตว์ที่ถือกันว่าสูงศักดิ์

Haiden

อาคาร Haiden นี้สะดุดตาด้วยสีน้ำเงินอมม่วง เรียกว่าสีลาพิส ลาซูลี (Lapis Lazuli) เป็นสัญลักษณ์แห่งพลังอำนาจเกียรติยศชื่อเสียง ให้พลังคุ้มครองที่สูงมาก ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นสีประจำของโชกุน Tokugawa Ieyasu

ภายใน Haiden มีภาพแกะสลักเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ที่น่าสนใจ

ภาพแกะสลัก เรื่อง "สุมาทำไหดินแตก"

คนจีนชื่อสุมา เมื่อเล่นกับเพื่อนๆ แต่เพื่อนคนหนึ่งตกลงในไหดินเผาขนาดใหญ่
ไหดินใบนั้นเป็นเครื่องเคลือบที่มีราคาแพง แต่สุมาทำไหดินแตกเพื่อช่วยเพื่อนที่ตกลงในไหดิน
      

ภาพแกะสลัก เรื่อง "ลูกข่างหลุดออกมาจากลูกต้ำเต้า"

ภาพนี้นำคำสอนว่า
"เรื่องที่เกิดขึ้นโดยคาดไม่ถึง"
"ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น"
      

สุสาน Shinbyo

เมื่อเดินมาถึง Haiden ควรขึ้นบันไดหินรูปทรงแปลกตาอีก 40 ขั้นไปชมสุสานบนยอดเขา
สุสานหรือ Shinbyou แห่งนี้เป็นที่ฝั่งซากร่างของโชกุน Tokugawa Ieyasu

แม้ว่าชายต่างชาติต่างพากันรู้จักศาลเจ้า Nikko Toshogu  ในจังหวัด Tochigi ในแง่ว่าเป็นสถานที่ประกาศคุณความดีของท่านโชกุน และยกย่องให้ท่านเป็นเทพเจ้านามว่า Tosho
Daigon gen ทำให้ศาลเจ้า Nikko Toshogu ได้รับแรงศรัทธาจนสามารถสร้างสถาปัตย
กรรมสวยงามอลังการ สมเกียรติแก่การเป็นมรดกโลก แต่หากมองในแง่ความสัมพันธ์ส่วนตัวแล้ว ศาลเจ้าคุโนซังโทโชงุของ Shizuoka ที่เงียบสงบแห่งนี้ ถ้อว่ามีความหมายต่อจิดใจของ
ท่านโชกุนถึงขั้นเลือกที่จะสร้างสุสานไว้ที่นี่ โดยทางขึ้นสุสานหรือ Shinbyo มีตะเกียงหินเรียงปรากฎให้เห็น    

เชิญเดินเคียงไปกับชาวญี่ปุ่นรุ่นคุณปู่คุณย่า ซึ่งพากันมาสักการะด้วยจิตศรัทธา 
สายตาทุกคู่ต่างหยุ่ดนิ่งที่แท่นสุสานหิน เชื่อว่าทุกคนกำลังภาวนาและเปล่งคำขอบคุณแด่ท่านผู้ยิ่งใหญ่อยู่ในใจ

ในบริเวณด้านนอกศาลเจ้า ยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเครื่องใช้ในสมัยโบราณให้เข้าชมและศีกษาประวัติศาสตร์
      

การเดินทาง 

จากสถานีรถไฟ JR Shizuoka Station

▶︎ นั่งรถเมล์สาย Ishida Kaido ไปลงที่ Higashi Oya  เป็นป้ายสุดท้าย (ประมาณ 40 นาที)  ต่อสาย Kunozan Shita ไปลงที่ Kunozan Shita เป็นป้ายสุดท้าย (ประมาณ 5 นาที)  ต่อขึ้นบันไดหิน 1,159ขั้น

久能東大谷 jpg

▶︎ นั่งรถเมล์สาย Kunozan Shita ไปลงที่ Kunozan Shita เป็นป้ายสุดท้าย (ประมาณ 50 นาที)

久能山下 jpg

▶︎ นั่งรถเมล์สาย Nihon Daira ไปลงที่ Nihon Daira เป็นป้ายสุดท้าย (ประมาณ 50 นาที)  ต่อกระเช้าไปยัง Kunozan Toshogu (ประมาณ 5 นาที)

久能山日本平 jpg
To top